Genom att fortsätta accepterar du vår integritets- och cookiepolicy. Du är välkommen att ändra dina cookie-inställningar, men alla funktioner fungerar inte.
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse och bedöma användningen av de enskilda elementen på webbplatsen. - Läs mer - Tillåta

Försäljningsvillkor

LEVERANSVILLKOR
Leverans, leveranstid och förseningar
Leverans sker från lager såvida inte annat arrangerat och leverans är kundens kostnad och risk. Vi använder GLS som transportör för beställningar under 20 kg och standard leverans är inom två till fyra dagar beroende på var du bor i Sverige. Leveranstiderna är ungefärliga om inget annat anges, och det blir ingen ersättning från ROYKON vid förseningar.

Fraktkostnader:
0-20 kg 125 SEK
20-30 kg 199 SEK
Mer än 30 kg vänligen be om ett offert.
Köp för (mindre än) SEK 300: minimiavgift 125 SEK

Betalningsvillkor:
Förstagångsbeställning större än SEK 8500: endast COD eller förskottsbetalning
Förstagångsbeställning mindre än SEK 8500: netto 8 dagar
Följande beställning: 20 dagar netto (inga kontantrabatt)
Faktura skickas alltid via e-post.

Vid retur
Kontakta oss och ge en heltäckande förklaring.
Kom ihåg att nämna vem som är din kontaktperson och dina kontouppgifter till återbetalning.
Förpacka produkter noggrant och använd returnumret som du fått vid kontakt med försäljningsavdelningen, vi kan inte acceptera returer vid skadade varor.
Vi informerar dig om mottagande av returnerade varor och överföra pengar till ditt angivna konto.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
ROYKON är en grossist som bara säljer till företag. Vi säljer inte till privatpersoner och inköpsmöjligheterna på denna hemsida är endast för registrerat företag. Första gången du köper från oss, kommer du att förse oss med all relevant information, som behövs för att upprätta ett konto, sända varor och skicka fakturor. Den angivna informationen kan sedan användas för att logga in på en senare tidpunkt som en återkommande kund.

För våra kunder gäller följande villkor:

Priser
Angivna priser är ex. moms, frakt, förpackning samt tull och andra avgifter. Vi förbehåller oss rätten att reglera priset på grund av valutaeffekter, löne- och materialökar, tills full betalning har mottagits, såvida inte andra arrangemang har gjorts. Betalningsvillkor anges på fakturan. Om betalning inte sker i sin helhet i rätt tid, tillägger vi 2% ränta per påbörjat månad. Den levererade varan förblir ROYKONs egendom tills betalning har gjorts i sin helhet.

Erbjudanden och orderbekräftelse
Erbjudanden är giltiga och bindande i 30 dagar om inget annat anges och erbjudna varor är osålda. Om en kund vill ha speciella specifikationer, som avviker från ROYKONs standardspecifikationer, måste detta uttryckligen anges skriftligen. Annars är ROYKON inte bunden av dessa.

Rådgivning
ROYKON råder våra kunder från det bästa av vår kunskap och erfarenhet och med beaktande av informationer från kunden. ROYKON kan inte på något sätt hållas ansvarigt, om vid ett senare tillfälle en annan lösning hade varit att föredra.

Ritningar och beskrivningar
Rättigheterna till alla ritningar och tekniska dokument i förhållande till produkter eller produktion av samma, som överlämnas till en kund från ROYKON före eller efter ett avtal, tillhör ROYKON. Sådant material får inte utan föregående tillstånd användas för andra ändamål än installation, igångkörning, drift och underhåll av produkter. Materialet får inte användas, kopieras, replikeras eller på annat sätt göras tillgänglig för tredje person utan medgivande från ROYKON.

Formar och andra verktyg, plus försäkring
Kundens formar och verktyg utförs på kundens bekostnad och förvaras av ROYKON så säkert som möjligt för 5 år från leveransdatum. Underhåll av formar sker enligt avtal och på kundens bekostnad. Det är upp till kunden att ha tillräcklig försäkringsskydd för formar och andra verktyg. ROYKON använder inte kundernas formar och verktyg för något annat än att producera kundens produkter.

Returnera varor
Alla standardvaror kan returneras inom 14 dagar. ROYKON kommer att tillägga en 20% re-stock avgift baserad på priset på de returnerade varor.

Varor som EVENTUELLT kan returneras efter godkännande:
- Special- och specialbeställning varor
- Brotschade varor
- Varor som levererats mer än 90 dagar sedan

Varor som inte kan returneras:
- Skadade varor
- Upphörda varor
- Produkt som säljs endast så länge som lagret är tillgängligt

Viktigt! Alla fraktkostnader i samband med retur av varor är ROYKON AS obehöriga. Om det skulle vara ytterligare frågor, vänligen kontakta vår försäljningsavdelning.

Retur av varor accepteras endast vid skriftlig överenskommelse. Returer måste göras inom 14 dagar efter leverans.

Se under Leveransvillkor för ytterligare information om att returnera varor.

Defekter
ROYKON förbehåller sig rätten att - under en period av 12 månader i följd efter leverans till kund har skett - att avhjälpa eller ersätta varor. Avhjälp eller byta av varor kan endast ske om kunden har klagat skriftligen omedelbart efter leverans. Kundens kostnader i anslutning till avhjälpande såsom förlust drift, intäkt och andra indirekta förluster kan inte åberopas mot ROYKON.

Produktansvar
ROYKON ansvarar endast för skador på varor eller andra tjänster som levereras från oss, om det kan dokumenteras att skadan orsakades av ett fel som begås av ROYKON, inklusive våra medarbetare. ROYKON ansvarar inte för förlust drift, vinst eller andra indirekta förluster vid kund eller tredje person. I den mån vi skulle belastas med ansvar gentemot tredje person, är kunden skyldig att hålla ROYKON fri från ytterligare skador.

Andra situationer och tvister
När det gäller andra situationer, är vanliga villkor enligt NL92 giltiga.
Den rättsliga relationen mellan en kund och ROYKON styrs också av dansk lag. Plats för tvister mellan en kund och ROYKON är Sø-og Handelsretten i Köpenhamn.