Glömt lösenordSkapa ny användare
  • Brett utbud av produkter
  • Konkurrenskraftiga priser
  • Mer än 40.000 industriprodukter
Choose language

Vatten & spillvatten

Vårt utbud av ventiler för vatten och avlopp används för kabeldragning, pumpstationer, vattenverk och reningsverk. Det innebär att vi kan hjälpa hela vägen.
För vatten, erbjuder vi olika sluss- och anslutningsventiler, vridspjällsventiler, rörgenomföringar och delar med dricks godkännanden vatten.

Våra produkter för användning vid behandling av avloppsvatten innefattar slussventiler, slidventiler, vridspjällventiler, kullback- och klaffbackventiler, slusspjäll och olika kopplingar och tillbehör.

Mer om vatten- och avloppsrening
Vatten
Vårt dricksvatten utvinns ur underjorden och behandlas i vattenverk innan den skickas vidare till konsumenterna. Vanlig vattenverk behandling begränsas typiskt för avgasning, filtrering genom sandfilter och syresättning av vattnet genom luftning. Ventiler för rening av vatten är ofta försedda med elektriska eller pneumatiska ställdon, vilka tillåter fjärrkontroll. När vattnet släpps ut, pumpas den till konsumenten genom ett brett distributionsnät.

Avloppsvatten
Uppsamling av spillvatten görs vanligen med hjälp av tyngdkraften från hushållen och industrin där avloppsvatten styrs på väg till pumpstationer. Därifrån pumpas vidare till avloppsreningsverket.
Avloppsvatten är inte bara utsläppen från hushåll och industribyggnader. Det är också vanligt regnvatten, som på vissa ställen kan orsaka översvämningar, till exempel genom skyfall. Regnvatten samlas i dräneringsnätet och matas antingen till pumpstationer eller bassänger. Eftersom du inte kan förutsäga mängden regnvatten, matas det på många platser i separata ledningar till reningsverk, snarare än att blanda den med vanligt avloppsvatten.

Vid reningsverken är första steget att filtrera fett och sand ifrån. Det finns många sätt att behandla avloppsvatten, men den vanligaste är en kombination av mekanisk och biologisk behandling, i vilken avloppsvattnet behandlas steg för steg, och slammet separeras för att användas i biogasproduktion.
Inom EU måste alla reningsverk dokumentera skadliga ämnen i urladdat avloppsvatten. Dessutom bör det också säkerställas att lokala lagar om utsläpp av skadliga ämnen i naturen efterlevs.
Om ROYKON

Våra kunder betyder allt. Det är dem, vi lever av, så kundvård är otrolig viktig.

De följande punkterna är våra rättningslinjer för kundvård:
Våra kunder skall betjänas med vänlighet och respekt.
När vi mottar en order från en kund, skall varorna skickas samma dag. Om detta inte är möjligt, skall kunden informeras om detta.
Är det varor, som är i restorder, informerar vi kunden samma dag och skriver det på fakturan/följesedeln.
Vi fakturerar aldrig för frakt, när vi skickar restorder.

Navervej 8
DK-7000 Fredericia
CVR: DK 17 82 28 37
Tel.: 031-304 5021
sales@roykon.com